За нас

“Клиентите ни препоръчват”

“АТА Консулт” ООД е одиторска компания специализирана в представянето на консултантски услуги на местни и чуждестранни юридически лица. Нашите услуги включват:

  • Независим финансов одит
  • Счетоводно обслужване
  • ТРЗ услуги
  • Данъчни консултации във връзка с данъчна оптимизация, сливания & придобивания
  • Прилагане на спогодби за избягване на двойно данъчо облагане
  • Изготвяне на бизнесплан и икономически обосновки
  • Оценка на предприятия
  • Инвестиционно консултиране и анализи

Ние стартирахме бизнеса си през 1997 г., и за 15 годишният си опит, се доказахме като надежден и сигурен партньор за редица местни и чуждестранни клиенти.

Нашата цел е да предоставяме качествени услуги, извършени от добре подготвени специалисти, на разумни цени.

От нас ще получите висококачествени услуги, коректно и отговорно отношение, компетентни консултации в областта на данъчното и осигурителното законодателство, счетоводната отчетност и др., както и стриктно спазване на добрите работни практики и индивидуален подход към всеки клиент.

Дружеството се управлява и представлява от съдружниците:

  • Радосвета Кирилова Веселинова – дипломиран експерт-счетоводител
  • Румен Тодоров Веселинов – дипломиран експерт-счетоводител.

„АТА Консулт“ ООД е член на: