Για μας

«Οι πελάτες μας συνιστούν»

Η «ΑΤΑ Κονσούλτ» ΕΠΕ είναι εταιρεία ελέγχου εξειδικευμένη στην παροχή γνωμοδοτικών υπηρεσιών σε τοπικά και ξένα νομικά πρόσωπα. Οι υπηρεσίες μας περιέχουν:

  • Ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό έλεγχο
  • Λογιστική εξυπηρέτηση
  • Εργατικά – μισθοδοσία
  • Φορολογικές γνωμοδοτήσεις σχετικά με την βελτιστοποίηση της φορολογίας, συγχωνεύσεις & αποκτήσεις
  • Εφαρμογή συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας
  • Κατάρτιση επιχειρηματικού σχεδίου και οικονομικές τεκμηριώσεις
  • Εκτίμηση επιχειρήσεων
  • Επενδυτική γνωμοδότηση και αναλύσεις

Ξεκινήσαμε την επιχειρηματική μας δραστηριότητα το 1997 και με την 15-χρονη μας εμπειρία αποδειχτήκαμε ως ελπιδοφόρος και σίγουρος παρτενέρ για μια σειρά τοπικούς και ξένους πελάτες.

Ο στόχος μας είναι να παρέχουμε υπηρεσίες ποιότητας από άριστης κατάρτισης ειδικούς, σε λογικές τιμές.

Από μας θα παραλάβετε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, άψογη και υπεύθυνη συμπεριφορά, έμπειρες γνωμοδοτήσεις στον τομέα της φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, τη λογιστική λογοδοσία κ.α., καθώς και αυστηρή τήρηση των καλών εργασιακών πρακτικών και ατομική προσέγγιση προς κάθε πελάτη.

Η εταιρεία διαχειρίζεται και εκπροσωπείται από τους εταίρους:

  • Ραντοσβέτα Κίριλοβα Βεσελίνοβα – διπλωματούχα εξπέρ – λογίστρια
  • Ρούμεν Τοντορόβ Βεσελίνοβ – διπλωματούχος εξπέρ – λογιστής

Η «ΑΤΑ Κονσούλτ» ΕΠΕ είναι μέλος του: