Μη οικονομικοί οργανισμοί

Οι εδώ απαριθμημένες εταιρείες και μη κυβερνητικοί οργανισμοί δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς της οικονομικής και μη οικονομικής δραστηριότητας όπως: εσωτερικό και εξωτερικό εμπόριο, αγροτική παραγωγή και υλοποίηση, ελαφρά βιομηχανία και βιομηχανία τροφίμων, τουρισμός, ξυλουργία, ραδιοφωνική εκπομπή, απόκτηση και διαχείριση μετοχικών συμμετοχών, εκπαίδευση, εφαρμογή ετερογενών σχεδίων επιδοτημένων από διεθνούς και ξένους οργανισμούς, δραστηριότητες μη κυβερνητικών οργανώσεων και άλλων, κάτι που είναι τεκμήριο αποκτημένης πολύπλευρης και χρήσιμης επαγγελματικής λογιστικής και ελεγκτικής εμπειρίας.

ΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Ίδρυμα Σ.Ε.Γ.Α., Σόφια
Ίδρυμα ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΌ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, Σόφια
Ίδρυμα ΓΙΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ (ΙΜΤΑ)
ΠΑΚΙΒ – ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ, Σόφια
Ίδρυμα ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΖΩΗΣ, Σόφια
Ίδρυμα ΤΑΙΜ ΕΚΟΠΡΟΕΚΤΙ, Σόφια
Ίδρυμα ΡΟΜΑ – ΛΟΜ, Λομ
ΜΠΟΛΚΑΝ ΑΣΙΣΤ, Σόφια
ΑΣΕΤ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΑΤΟΜΏΝ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΑΝΕ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ, Σόφια
Σύλλογος βόλεϊ – ΣΙΚΟΝΚΟ, Σόφια
Ίδρυμα ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, Σόφια
Ίδρυμα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, Σόφια
Πρεσβεία Ολλανδίας
Κέντρο προστασίας των δικαιωμάτων στην υγειονομία, Σόφια
Δημόσια υπηρεσία προστασίας των παιδιών, Σόφια