Παρακολούθηση

  • εξέταση και επίβλεψη του τμήματος λογιστικής της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων του με τα υπόλοιπα τμήματα,
  • διαπίστωση ελαττωμάτων και παραλείψεων στην κίνηση των εγγράφων, επεξεργασία των στοιχείων, κατάρτιση πληροφοριών και απολογισμών προς τη διοίκηση,
  • προσφορά διαδικασιών και κανόνων για την απεικόνιση της μπίζνες της εταιρείας με στόχο την επίτευξη αποδοτικού ελέγχου διαχείρισης,
  • έλεγχο για την εφαρμογή των υιοθετημένων διαδικασιών και τρέχουσα γνωμοδότηση του μονίμου λογιστικού προσωπικού πάνω σε διάφορα οικονόμο-λογιστικά θέματα,
  • εισηγήσεις προς τη διοίκηση με διαπιστώσεις και συστάσεις σχετικά με το λογιστικό και ελεγκτικό σύστημα.