Εργασία και μισθοδοσία

  • τήρηση φακέλων εργασίας,
  • διάρθρωση τμημάτων, κατάρτιση καταστάσεων και σχέσεις με ασφαλιστικά ιδρύματα, ασφαλιστικά ιδρύματα,
  • συνδρομή στη δημιουργία ακίνδυνων συνθηκών εργασίας, εκτίμηση κινδύνου κ.α.