(Български) Доклад за прозрачност на Ата Консулт за 2017