Organizaţii neeconomice

Societăţile şi organizaţiile neguvernamentale enumerate aici operează în diferite sfere ale activităţii economice şi neeconomice, precum: comerţ interior şi exterior, producţie agricolă şi realizarea sa, industrie uşoară şi alimentară, turism, prelucrarea lemnului, radiodifuzare, dobândire şi gestionare a participaţiilor, educaţie, realizarea diferitelor proiecte finanţate pe linia organizaţiilor internaţionale şi străine, activităţi ale organizaţiilor nonguvernamentale şi alte, care este dovada pentru experianţă profesională utilă dobândită în domeniul contabilităţii şi auditului.

ORGANIZAŢII NEECONOMICE

Fundaţia S.E.G.A., Sofia
Fundaţia CENTRU BULGAR PENTRU DREPTURILE OMULUI, Sofia
Fundaţia DE REFORMA A ADMINISTRAŢIEI LOCALE  (FRMS), Sofia
PAKIV – FONF EUROPEAN ROMAN, Sofia
Fundaţia CENTRU PENTRU O VIAŢĂ INDEPENDENTĂ, Sofia
Fundaţia TIME ECOPROIECTE, Sofia
Fundaţia ROMA – LOM, Лом
Сдружение BALKAN ASIST, Sofia
ASET – CENTRU PENTRU SPRIJINIREA PERSOANELOR CARE AU SUFERIT TORUTURI, Sofia
Club volei Siconco, Sofia
Fundaţia CENTRU BULGAR DE DREPT ÎN DOMENIUL NEECONOMIC, Sofia
Fundaţia CENTRU ANALITIC DE PROGRAM PENTRU DREPT EUROPEAN,   Sofia
Ambasada Olandei
Centru de protecţie a drepturilor în domeniul sănătăţii, Sofia
Agenţie de stat pentru protecţia copiilor, Sofia