Analiză financiară

  • Analiză internă a companiei a dinamicii rezultatelor financiare, veniturilor şi cheltuielilor, active imobilizate corporale şi necororale creanţe,
  • Gradul de îndatorare a firmei şi structura capitaluluui;
  • Evaluarea eficacităţii şi rentabilităţii;
  • Bugetare şi planificare;
  • Analiză şi evaluarea riscurilor;
  • Analiză şi evaluarea proiectelor investiţionale .