Consultanţe

 • Analiză financiară şi propuneri diagnostice la tranzacţii cu întreprinderi;
 • Asistenţă la purtarea negocierilor legate de dispunerea cu active şi pasive;
 • Consultanţe şi recomandări în domeniul fiscal, inclusiv în domeniul planificării fiscale corporative şi personale;
 • Expertize asupra unor aspecte legate de aplicarea MSS;
 • Elaborarea şi evaluarea unor sisteme de control intern;
 • Consultanţe juridice şi de contabilitate;
 • Evaluarea sistemelor de evidenţă contabilă în vederea ameliorării eficacităţii şi pentru asigurarea păstrării activelor;
 • Evaluarea solvabilităţii şi întocmirea justificărilor economice de creditare;
 • Consultanţe în domeniul asigurării sociale şi de pensie;
 • Consultanţe legate de regimul vamal şi procedurile de import-export;
 • Consultanţe financiare;
 • Evaluarea întreprinderilor şi proiectelor de afaceri.