Monitorizare

  • Revizuirea şi supravegherea contabilităţii întreprinderii, inclusiv legăturile sale cu alte departamente;
  • Constatarea deficienţelor şi omisiunile la circulaţia documentelor, prelucrarea datelor, elaborarea referinţelor şi raporturile conducerii;
  • Oferirea unor proceduri şi reguli pentru reflectarea documentară corectă a afacerii companiei în vederea exercitării unui control eficace în procesul de conducere;
  • Control la aplicarea procedurilor adoptate şi consultarea curentă a departamentului de contabilitate în legătură cu diferite aspecte financiar-contabile;
  • Raporturi adresate conducerii cu constatări şi recomandări legate de sistemul de contabilitate şi de control.