Audit financiar independent

  • Verificare şi avizare situaţii financiare anuale;
  • Audit intern;
  • Audit la îndeplinirea unor proceduri contractuale;
  • Reviziure limitată a situaţiilor financiare;
  • Alte servicii legate de auditul.