Instruire

  • Organizarea unor seminare referitoare la aplicarea standardelor internaţionale de evidenţă contabilă /MSS/;
  • Organizarea unor seminare legate de aspectd de contabilitate şi fiscale actuale.