Contabilitate

  • Deservire curentă de contabilitate cu abonament;
  • Elaborarea situaţiilor financiare consolidate în conformitate cu politica grupului;
  • Elaborarea situaţiilor financiare intermediare şi anuale de NSS şi MSS;
  • Consultanţe legate de elaborarea unui sistem de contabilitate şi de control al societăţilor şi alegerea politicii contabile;
  • Calificarea personalului de contabilitate.