Цени

Запитване за цени за счетоводни услуги:

Данни за контакт

Компания*
Лице за контакт*
Телефон*
e-mail*

Общи данни

Основна дейност
Правна форма
Брой персонал

 Регистрация по ЗДДС Чуждестранно участие Дъщерни дружества Задължение за извършване на одит Внос Износ  Сделки със страни от ЕО Сделки със страни, извън ЕО Задължение за отчитане по МСФО

Вие се интересувате от

 Регистрация на фирма Регистрация по ЗДДС Счетоводно обслужване Обслужване на заплати (ТРЗ) Outstaffing

Допълнителни услуги

 Консултации във вашия офис Издаване на фактури On-line банкиране Събиране на документи

Други услуги

Обеми и брой

Приходни документи (месечно) Дълготрайни активи
Разходни документи (месечно) Касови апарати

Магазини, офиси, други

Как е организирано счетоводството ви до момента?

Вашето съобщение: