Обучение

  • организиране на семинари по прилагане на международните стандарти за финансова отчетност /МСС/;
  • организиране на семинари по актуални счетоводни и данъчни въпросии въпроси.