Доклад за прозрачност

“АТА Консулт” ООД

Одиторско дружество съгласно изискванията на чл.62 от закона за независимия финансов одит и на чл.13 от регламент (ЕС) 537/2014 Г.

Пълния текст на документа може да видите в прикачения файл:

Доклад за прозрачност за 2022 г.

Доклад за прозрачност за 2021 г.